Low Candy รุ่นนี้เลยค่ะ จริง ๆ แล้วนอกจากชื่อนี้หลาย ๆ คนก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีในชื่อของ Nike Dunk Low Easter นั่นเอง ความพิเศษของรุ่นนี้นั้นก็คือการผสมผสานกันระหว่างสีสันที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสีม่วงอ่อน Purple Pulse, สี Sunset Pulse, สี Lagoon Pulse และ สี Green Glow ซึ่งก็เรียกได้มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวชนิดที่ว่าไม่หนักไปโทนสีใดโทนสีหนึ่งมากเกินไป

Nike Dunk Low Candy